Atelier Eindhoven gaat nauwkeurig met jouw privacy gevoelige informatie om.

De gegevens die jij ons toevertrouwt worden enkel gebruikt om jou de best mogelijke dienstverlening te bieden. Ditzelfde eisen wij van derden die eventueel toegang tot deze informatie nodig hebben om hun diensten voor of namens Atelier Eindhoven uit te voeren. Uiteraard zullen wij zonder toestemming jouw gegevens nooit aan derden geven, verkopen, uitlenen of op andere wijze delen tenzij strikt noodzakelijk voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering.

Wet- en regelgeving op dit gebied is leidend in het geval van geschillen.