Het is voor ons extreem belangrijk dat Atelier Eindhoven een veilige, gezellige, leerzame en toegankelijke plek is om te werken. Daarom hebben wij een aantal huisregels.

  • Veiligheid staat voorop. Gebruik de machines altijd waar ze voor bedoeld zijn en neem de nodige veiligheidsmaatregelen (zoals beschermende kleding)
  • Meld het direct aan de dienstdoende opzichter als er iets mis lijkt te zijn met een machine
  • Laat na het gebruik van een machine of werkplek alles netjes achter (geveegd!)
  • Overleg met elkaar voorafgaand aan het gebruiken van de machines
  • Instructies van een opzichter of andere medewerker moeten direct en volledig worden opgevolgd
  • Bij ongelukken dient de opzichter de eerste hulp te verlenen. Bij nood wordt altijd 112 gebeld!
  • Als je iets kapot maakt, moet je de schade vergoeden.
  • Er wordt respectvol omgegaan met elkaar en de omgeving.
  • En de standaard zaken: niet roken, geen drugs, aardig zijn, behulpzaam zijn…kortom: wees een goede collega!